Priser og distanser HelteRennet 2022

HELTERENNET 05. Mars

HelteRennet 42 km Pris:

Påmelding 01.11. - 01.01. kr 700,-
Påmelding 01.01. -  01.03. kr 800,-
Påmelding 01.03.- 05.03 kr. 850,-
Pluss evt. engangslisens kr 150,-

HalvHelten 26 km

Pris:

Påmelding 01.11. - 01.01. kr 500,-

Påmelding 01.01 -  01.03. kr 600,-

Påmelding 01.03.- 05.03 kr. 650,-

Pluss evt. engangslisens kr 150,-

TrimHelten 26 km

Pris: kr 250 pluss evt. engangslisens kr. 60,- Etter fylte 13 år.

Familiehelten

Pris: kr 200,-  pr person som er over 16 år i kalenderåret. Gratis for barn og ungdom under 16 år i kalenderåret. Engangslisens kr. 60,- etter fylte 13 år.

Ungdomshelten 13 km

Pris: Fri startkontigent, lisens kr. 60,- fra fylte 13 år.

Barnehelten, ulike distanser

Pris: Fri startkontigent

Meld deg på her.