Skirenn/skileik i forskjellige lengder for barn 2-12 år
Nytt i år:
Gutter og jenter 11 og 12 år 3 km løype med tidtakning. Fellesstart.
Gratis deltagelse.
Påmelding på renndagen 14. mars