About TelemarkHelten

HelteTrippelen består av: 
HelteRennet - skirenn 42 km. Start og mål på Rauland
HelteRittet - sykkelritt 100 km. Start og mål på Rjukan
HelteLøpet - terrengløp 23 km.  Annenhvert år på Rauland og Rjukan 

TelemarkHelten ønsker å skape aktiviteter for hele familien, så i tillegg arrangeres HalvHelten, FamilieHelten, UngdomsHelten og Barnehelten.  

TelemarkHelten er et samarbeid med IL Dyre Vaa  i Rauland og Foreningen Tinnløypa på Rjukan. 

ÆresHelter:

TelemarkHelten har tette og sterke bånd til våre ÆresHelter Gunnar "Kjakan" Sønsteby og Joachim Rønneberg. De to ÆresHeltene betyr mye for TelemarkHelten og gir oss en påminnelse på at det er viktig å sette pris på historien de har fortalt og fremdeles forteller.

Gunnar "Kjakan" Sønsteby (født: 11. Januar 1918 på Rjukan. Død: 10. Mai 2012)
"Kjakan" ble født på Rjukan, og hans foreldre var Margit og Gustav Sønsteby. I oppveksten brukte Sønsteby mye tid i fjellet som omkranser industribyen. Allerede fra tolvårsalderen gikk han sammen med flere kamerater lange turer på Rjukanfjellet etter skoletid. Mange av klassevennene og turkameratene hans fra Rjukan ble senere aktive motstandsmenn.

Allerede i 1940 ble Sønsteby involvert i det gryende motstandsarbeidet. I 1941 tok han seg over til Sverige, der han kom i kontakt med SOE. Transport til England var imidlertid et problem. Under et forsøk på å ta seg til Ålesund sammen med Claus Helberg for transport over Nordsjøen, forfrøs Sønsteby beina. Han kom etter hvert tilbake til Sverige og utførte utover i 1941 flere kurer-/etterretningsoppdrag inn i Norge for Den britiske legasjonen i Stockholm. I 1942 ble han internert og fengslet i tre måneder av svensk politi, men klarte så å overbevise dem om at han ikke var den ettersøkte Gunnar Sønsteby.

Senere samme år ble han stasjonert i Oslo som britisk etterretningsagent for SOE med kodenavn «No. 24» og gikk i gang med å bygge opp et nettverk. I denne perioden samarbeidet han blant annet med organisasjonen 2A og Asbjørn Sundes Osvald-gruppe.

Etter såvidt å ha unnsluppet Gestapo i april 1943, flyktet Sønsteby igjen til Sverige. Denne gangen ble han sendt til Storbritannia, og i juni ble han innrullert i Kompani Linge. I oktober samme år ble han sluppet ut i fallskjerm over Norge. Han ble nå aksjonssjef for Milorgs sentralledelse og sabotasjegruppen Oslogjengen.

Sønsteby var svært sentral i en rekke aksjoner under 2. Verdenskrig. Sønsteby var Norges høyest dekorerte borger. Han var blant annet den første og eneste mottager av Krigskorset med tre sverd (tildelt 16. august 1946).

Joachim Holmboe Rønneberg (født 30. august 1919 i Ålesund) er en norsk offiser og journalist. Han er kjent for sin innsats under andre verdenskrig, da han blant annet deltok i aksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork ved Rjukan.

Rønneberg flyktet til Storbritannia fra Ålesund med en fiskeskøyte i 1941. Han ble med i Norwegian Independent Company No. 1, senere kalt Kompani Linge, og fikk den militære graden fenrik.

Rønneberg var leder for gruppen Swallow/Gunnerside, som i februar 1943 sprengte tungtvannsanlegget på Vemork ved Rjukan. Etter aksjonen brukte gruppen 14 dager på ski tvers over Sør-Norge til Sverige. Rønnberg visste ingenting om tungtvann da de utførte oppdraget, først etter krigen og atombomben over Hiroshima forsto han hvor viktig det var. Aksjonen ble gjennomført uten at de løsnet skudd. «Vi gjorde bare en jobb. Vi hadde flaks. Absolutt flaks, men også svært god etterretning om målet,» sa han 70 år etter.

Joachim Rønneberg er dekorert med blant annet Krigskorset med sverd og St. Olavsmedaljen med ekegren. Han fikk Krigskorset som fenrik i 1943.

Målsettinger

  • Presentrere en spesielt attraktiv Trippel: ”TelemarkHelten”
  • Bygge identitet, posisjon og resultater for Telemark og nasjonalpark-kommunene Vinje og Tinn.
  • Klar familieprofil. Spennende alternative arrangementer
  • Vektlegge forretningsutvikling. Skape betydelige ringvirkninger for handel og næringsliv
  • Engasjere og honorere Idrettslagene i Vinje og Tinn
  • Sikre og utvikle samarbeid med grunneiere
  • Bygge allianser med kulturlivet

Idrettslagene

TelemarkHeltens ansvarlige idrettslag er IL Dyre Vaa i Rauland og Foreningen Tinnløypa på Rjukan.

23531_N3_4

IL Dyre Vaa

IL Dyre Vaa er et fleridrettslag som består av flere undergrupper. Vi har pr. i dag ca 480 medlemmer. Idrettslaget ble stiftet 23.03. 1924 Vi er et idrettslag som ønsker å legge til rette for stor aktivitet både hos barn og voksne. De siste årene har vi jobbet aktivt med å få på plass Raulandshallen hvor vi har stor aktivitet.
Foreningen Tinnløypa
I Tinn har de 4 største idrettslagene, med samlet medlemsmasse på ca. 1750 medlemmer laget en samarbeidsforening med navnet Tinnløypa (Rjukan IL, Miland IL, Tinn IL og Tinn Snøscooterklubb).

Denne foreningens formål er å representere idrettslagene i Tinn sine interesser og inneha en ledende funksjon i en evt. fellesorganisasjon med lag/foreninger fra Vinje i forbindelse med idrettsarrangement langs Tinnløypetraseen. Heriblant TelemarkHelten sine arrangementer.

Foreningen bedriver også innkjøp og drift av løypemaskin og oppkjøring av Tinnløypa og naturlig tilknyttet løypenett i området Gvepseborg til Atrå, herunder forestå innsamling av midler til et slikt kjøp og til en slik drift.