Viktig reglement detaljer

Skal du delta i årets HelteRitt? Les igjennom reglementet her

Rittet følger reglene i NCF sitt reglement. Godkjent hjelm er påbudt. Alle ryttere sykler på eget ansvar og skal følge arrangørens anvisninger. Bruk hjelm også når du besiktiger, trener og varmer opp.

 

Det er ikke tillatt å kaste søppel langs løypa. Slanger, dekk, gelposer, drikkeflasker etc. medbringes til nærmeste «drop-zone» eller til mål.

 

Deltakere som ikke følger rittreglene vil bli diskvalifisert. Rytterne må rette seg etter arrangørens instrukser. Rytterne må følge trafikkregler og skiltanvisninger, og det er viktig å vise hensyn til naturen, andre deltakere og publikum.

 

Alleklasser

 

-     Det er påbudt å bruke hjelm

-     Bukkehornstyre og tempobøyle er ikke tillatt (bukkehornstyre tillatt i NR CX/Allroad)

-     «Lyd på øret» (ipod spiller eller lignende) er forbudt av sikkerhetsmessige årsaker

-     Alle deltakere sykler på eget ansvar, og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges

-     Startnummer må festes etter anvisning

-     Av forsikringshensyn er det strengt forbudt å sykle under en annen persons navn

-     Det er forbudt å starte i en annen pulje en den man har blitt tildelt

 

Brudd på en eller flere regler:

 

-     Stille opp med bukkehornstyre eller tempobøyle vil føre til startnekt

-     Stille opp uten hjelm vil føre til startnekt

-     Forsøpling langs traseen blir straffet med 15. min tillegg i tid

-     Deltakere som blir tatt med «lyd på øret» vil bli straffet med 15. min tillegg i tid