Tinnsjøsløyfa merket

Terrengpartiet i Atrå, "Tinnsjøsløyfa" er nå merket

Terrengpartiet i Atrå, "Tinnsjøsløyfa" er nå merket. Det er satt opp skilt ved avkjøringen til Atråhallen og rundt fotballbanen. Deretter er traseen merket med gule bånd med rød TelemarHelten logo. Det skal være enkelt og greit og finne frem her nå. Det blir ytterligere bedre skilting langs traseen frem mot rittdagen.