Program BarneHelten

Etter at HalvHelten på 60 km har startet kl. 10:50, starter forberedelser til BarneHelten. Påmeldingen starter på torget rett etter at HelteRittet har startet kl. 10.05, og fortsetter frem til 11.00 eller til start for aktuell pulje.  

Etter at HalvHelten på 60 km har startet kl. 10:50, starter forberedelser til BarneHelten. Påmeldingen starter på torget rett etter at HelteRittet har startet kl. 10.05, og fortsetter frem til 11.00 eller til start for aktuell pulje.  

Alle puljene har start ved Kinokafeen der det er planlagt oppsatt en Sparebank 1 portal.  

Startpulje 1 kl. 11.00:  ( rett etter at UngomsHelten 25 km har startet.) Trehjulssykler og sykler med støttehjul. Sykler inn Storstulgata og nedover langs Storgata, tar av inn ved Frelsesarmebygget og over til Sam Eydes gate. Mål ved passering av G. sport – portalen ved Huset ( innkjøringen til Kinokafeen). Premieutdeling på kinoplassen.

Startpulje 2:  Start ca. kl. 11:15.  4-6 år for de som kan sykle tohjulssykkel. 1 runde.  Mål ved passering av G. sport – portalen ved Huset (innkjøringen til Kinokafeen).

Startpulje 3:  7 – 8 år.   1 runde,  tilsvarende avslutn. som startpulje 2.

Startpulje 4:  9 – 10 år. 2 runder.

Startpulje 5:  11-12 år.  3 runder.

Speaker roper ut hvilken aldersklasse som skal møte til start. Dette skjer fortløpende. Målområdet bør være klar til å ta imot UngdomsHelten på vanlig måte ca. kl. 11.55. 

Fra og med Pulje 2 med start kl. 11:15, settes det av i gj. snitt 10 min. til hver av puljene. Med andre ord, straks en pulje har startet, ber speaker om at neste pulje gjør seg klar og stiller seg utenfor startportalen.

PS! Trekkpremie på startnummer på sykkel fra Rjukan G-Sport til hhv. barn- og ungdom som har deltatt  i  BarneHelten,  FamileHelten eller  i  UngdomsHelten skjer kl. 13:30. Den som vinner, må være tilstede ved trekning.

 

Ansvarlig: Hans Røysland, tlf.: 92093266