Praktisk informasjon for HelteRittet NM og turritt har blitt oppdatert

Praktisk informasjon for HelteRittet NM og turritt har blitt oppdatert. Oversikt over NM løypas tekniske soner med kart er nå også tilgjengelig

http://telemarkhelten.no/Helterittet/Praktisk-informasjon