HelteRittet er seeding ritt for Birkebeinrittet

Hva vil det si å være seeding ritt: Det vil si at deltakere seedes i startpuljer etter resultater fra tidligere Birkebeinerritt eller fra resultater i godkjente seeding ritt i inneværende sesong. 

Hva vil det si å være seeding ritt: Det vil si at deltakere seedes i startpuljer etter resultater fra tidligere Birkebeinerritt eller fra resultater i godkjente seeding ritt i inneværende sesong. 

Kriteriene som blir lagt til grunn for utvelgelse av seeding ritt for Birkebeinerrittet 2016 er som følgene:

  •  Ritt som søker og inngår i NorgesCup Maraton innvilges seeding status
  • Rittet må ha vært arrangert tidligere for å bli vurdert som seeding ritt (unntak for NC ritt)
  • Kombinasjonen geografisk beliggenhet og arrangementsdato
  • Ritt som arrangeres etter årets Birkebeinerritt kan innvilges status for Birkebeinerrittet 2017.

 

Vi har også listet hvilke krav vi som arrangør forplikter oss til som evt. Seeding ritt.

Noen arrangører opererer med flere distanser i sine arrangementer. Birkebeinerrittet gir seeding status til kun èn distanse per arrangement. HelteRittet har seeding for turrittet på 105 km.

  • Arrangør av seeding ritt gir deltakere mulighet til å kunne registrere sin Birken-ID (inntil 6 siffer) ved påmelding.
  • Formatterte resultatlister sendes til Birkebeinerrittet etter HelteRittet er gjennomført